פרטי התקשרות של המרכז

כתובת למכתבים:

המרכז לחקר ולימוד הזיקנה, אוניברסיטת חיפה, בניין הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, קומה 2, חדר 211.

שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה, ישראל.

מיקוד: 3498838

Email:  sThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.