מחקר

המרכז לחקר ולימוד הזיקנה מחויב לקדום הידע והמחקר בנושאים הקשורים לזיקנה ואשר עשויים לתרום ליצירת מדיניות מתאימה לגבי הזקנים והקשישים בישראל.

למחקר במרכז ארבעה מוקדים:

  • מחקר איכותני

  • מחקר כמותני

  • חקר משפט וכלכלה בזיקנה

  • ליווי, לימוד וקשר עם הקהילה