פקולטות הקשורות למרכז

אינדקס מאמר

אחת המטרות המרכזיות של המרכז לחקר ולימוד הזיקנה הינה לשרת כמשאב עיקרי לחוקרים מהפקולטה ומהאוניברסיטה לניהול מחקרים הקשורים בזיקנה על היבטיה השונים – בריאותיים, פסיכולוגיים, חברתיים, משפטיים, תרבותיים ועוד.

בשלב זה קשורים עם המרכז כ- 20 חברים, המייצגים מגוון רחב של מחלקות ודיסיפלינות באוניברסיטה ומחוצה לה כמו: החוג לגרונטולוגיה, ביה"ס לעבודה סוציאלית, החוג לריפוי בעיסוק, החוג לסיעוד, המרפאה הקוגניטיבית הבינתחומית ועוד.