אודות

חזון המרכז:

  • המרכז לחקר ולימוד הזקנה יהיה מקום המאגד תחתיו ידע ומחקר בתחום הזיקנה.
  • תהיה בו פעילות מחקרית שוטפת והוא יהווה חממה לגידול וקידום חוקרים העוסקים בחקר הזיקנה.
  • המרכז יאפשר קרקע ותשתית לקידום תקשורת בין חוקרים לבין אנשי שטח.
  • המרכז יעסוק בשאלות מחקריות אינטרדיסיפלינריות הקשורות לקידום חקר הזיקנה.
  • לצד אלו למרכז גם תפקיד בקידום לימוד והפצת הידע המחקרי, דרך קשרי למידה ומחקר הדדיים עם השטח.

מטרות המרכז:

  • לאפשר מקום פיזי בו חוקרים מחוגים ומאוניברסיטאות שונים, מגישות ומקצועות שונים העוסקים בזיקנה יפגשו ויוכלו לפתח יחדיו או בנפרד את חקר הזיקנה. המרכז ישאף להרחיב את השורות של חברי המרכז, ולגייס את מיטב החוקרים מהחוג ומחוץ לחוג המעוניינים לשתף פעולה ולקדם את מטרות המרכז.
  • להשיג מקורות כספיים לצורך מלגות וקרנות מחקר לעידוד מחקר בנושאים הקשורים לזיקנה, על מנת לקדם את המחקר והמצויינות האקדמית של המרכז.
  • לשמש מקור אינטראקטיבי ומעודכן של ידע מחקרי הקשור בענייני זיקנה – מחקרים וימי עיון, באמצעות אתר המרכז, ואמצעי תקשורת נוספים, וכך לשמור על קשרים עם חוקרים ומרכזי מחקר בארץ ובחו"ל.
  • לחזק את הקשר עם הקהילה, באמצעות חיזוק ומיסוד הקשרים עם בתי אבות ודיורים מוגנים בקהילה.