מלגות ומענקי מחקר

המרכז לחקר ולימוד הזיקנה מחלק מלגות לסטודנטים ומענקי מחקר לחוקרים כדי לקדם ולעודד את המחקר הבינתחומי במגוון הקשרים של מדעי הזיקנה.