היסטוריה

המרכז לחקר ולימוד הזיקנה נוסד ב-1990 מתוך מטרה לתת מענה לעניינים בוערים בתחום הזיקנה. זאת באמצעות ניהול מחקר וקידום מדיניות חברתית, ופיתוח משאבים לימודיים. במהלך השנים הושגו קרנות מחקר מג'וינט ישראל באמצעות האגודה לפיתוח ותכנון שירותים עבור הקשישים בישראל (אשל), קרן רש"י, קרן השכול, האגודה למלחמה בסרטן, משרד המדע, הנציבות האירופית, הקרן הלאומית למדע (ISF), המוסד לביטוח לאומי, והקרן הדו-לאומית ארה"ב ישראל.