ג'וינט אשל-עבודות מחקר מילגאים

עבודות מחקר לקבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה", בתמיכת הקרן ונמצאות בספריית האוניברסיטה

טל קוחלי-חיילובסקי, חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה", ינואר 2017, ביה"ס לעבודה סוציאלית, "הטיפול הקבוע בנכדים, הניתן כסיוע להורים:מחקר משולב לבחינת תהליך הדחק והשלכותיו על הרווחה הנפשית והבריאות הפיזית של הסבים והסבתות", מנחה פרופ' מירי כהן 

יפה האיוש, חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה", ספטמבר 2017, החוג לגרונטולוגיה: "תפקידה הממתן של פרספקטיבת זמן של משמעות, בקשר שבין צמתי חיים ומאפיינים אישיותיים לזיקנה טובה, במחצית השנייה של החיים", מנחים: פרופ' יובל פלגי, פרופ' אהוד בודנר

גלית פינטו, חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה", נובמבר 2017, החוג לגרונטולוגיה, "בחינת הסתגלות לדיור מוגן: שילוב מדדים התנהגותיים ופסיכו פיזיולוגיים", מנחות: פרופ' מירי כהן, פרופ' אריאלה לבנשטיין

עבודות גמר מחקריות לקבלת התואר "מוסמך", בתמיכת הקרן ונמצאות בספריית האוניברסיטה

זיאד סוועאד, עבודת גמר מחקרית כמילוי חלק מהדרישות לקבלת התואר "מוסמך", מאי 2013, ביה"ס לעבודה סוציאלית, "התרומה של הון חברתי לאיכות החיים של קשישים בדואים ויהודים", מנחה פרופ' אמנון בהם

שושי קיסרי, עבודת גמר מחקרית כמילוי חלק מהדרישות לקבלת התואר "מוסמך", דצמבר 2014, ביה"ס לטיפול באמצעות אמנויות: "צמתי חיים כתמונה דרמטית: השפעתה של קבוצת סיפורי חיים בדרמה תרפיה על הרווחה הנפשית של אנשים בזקנה", מנחה: פרופ' יובל פלגי