30/12/2020 הזמנה ליום עיון

יום עיון ושיח בשולחנות עגולים וירטואליים בשיתוף עם רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, משרד האוצר

יום העיון יתקיים בזום ביום ד' 30/12/2020 החל מהשעה 9:00

ההשתתפות ברישום מראש - הקישור לרישום בהזמנה המצורפת.

הזמנה